Inservicetraining

Inservicetraining De kennis en ervaring die we hebben opgedaan delen we graag met andere professionals, zodat zo veel mogelijk kinderen en hun gezinnen hierdoor kunnen groeien en ontwikkelen. Presentaties, workshops en cursussen kunnen op maat verzorgd worden. Op onze locatie aan de Charles Petitweg in Breda of op een bosrijke buitenlocatie. Thema’s als Hechting en […]

EMDR

EMDR Mensen kunnen in hun leven gebeurtenissen meemaken die ingrijpende beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Het merendeel die getroffen wordt, ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij sommigen lukt dat niet zo goed en ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Vaak ervaren deze mensen herhaalde, opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, angstwekkende beelden […]

Gezins-PMKT

Gezins-PMKT In het ervaren, doen en ontdekken ligt de kracht van de PMKT. Als individu ontdek en ervaar je waar je krachten en mogelijkheden liggen. Ook als gezin, kijkend naar ieders ervaring en beleving daarbinnen, is het mogelijk vanuit het ervaren en bewegen therapie vorm te geven. Dit noemen we dan Gezins-PMKT; een vorm van […]

Systeemtherapie

Systeemtherapie Welke klacht je ook ervaart in het dagelijks leven, bij systeemtherapie staat de klacht nooit op zichzelf. De oorsprong van de klacht kan bij het individu liggen (zoals ontwikkelingsstoornis, genetische kwetsbaarheid), maar er is altijd een beïnvloeding vanuit het systeem. Met het systeem bedoelen we in eerste instantie het gezin waarin de persoon zich […]

Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) De therapie is bij uitstek geschikt voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsleeftijd van 3 t/m 16 jaar die niet lekker in hun vel zitten, wat vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. Ze willen liever iets doen, dan praten. Psychomotorische kindertherapie biedt ze een mogelijkheid om nieuwe/andere ervaringen […]

De kleutergroep

De kleutergroep De kleutergroep is bedoeld voor alle kleuters die wat extra stimulans nodig hebben in hun ontwikkeling. Bij bijzonderheden op alle ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, motorisch, zintuigelijk, cognitief) kunnen zij terecht in deze groep. U kunt onder andere denken aan kinderen die: Nog jong zijn op een of meerdere ontwikkelingsgebieden; Op sociaal gebied moeilijk mee […]