Systeemtherapie

Welke klacht je ook ervaart in het dagelijks leven, bij systeemtherapie staat de klacht nooit op zichzelf. De oorsprong van de klacht kan bij het individu liggen (zoals ontwikkelingsstoornis, genetische kwetsbaarheid), maar er is altijd een beïnvloeding vanuit het systeem. Met het systeem bedoelen we in eerste instantie het gezin waarin de persoon zich ontwikkelt, maar het zijn ook familieleden, vrienden en andere omgevingsfactoren.

Een persoon staat constant in verbinding met zichzelf en de ander. En binnen deze verbinding is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Deze beïnvloeding kan positief en met momenten negatief zijn. Binnen de systeemtherapie proberen we het individu en het systeem inzicht te geven in deze beïnvloeding door onder andere stil te staan bij de verschillende relaties en interactiepatronen. We richten ons daarbij op krachten en mogelijkheden om zo de moeilijkheden aan te pakken. We staan ook stil bij eerdere generaties om mogelijke patronen te ontdekken, zoeken naar de betekenis die gebeurtenissen in de loop der jaren hebben gekregen.

We gaan ook op zoek naar de betekenis van de klacht voor een ieder binnen het systeem. Zo kan een kind of jongere last hebben van een negatief zelfbeeld en kan deze klacht in stand worden gehouden door een gedachte of gevoel hierbij van een van de ouders. In de gesprekken met de systeemtherapeut wordt deze verbinding op tafel gelegd en hopen we zo vanuit meer begrip voor elkaar een stap naar herstel te maken.
Hierbij kan herstel meerdere betekenissen hebben, maar de belangrijkste voor de systeemtherapeut is dat men de klacht zodanig kan verdragen, dat deze hen niet belemmerd om zich verder te ontwikkelen in het leven. En er tevens een mogelijkheid ontstaat om tot ander, meer gewenst of gepast gedrag te komen. Systeemtherapie kan op verschillende manier vorm gegeven worden. Zo kan er in overleg gekozen worden om individueel, alleen als partners en/of ouders, als gehele gezin systeemtherapie in te zetten. Los of in combinatie met psychomotorische therapie. Wat het meest passend is, zal tijdens een intakegesprek met u besproken worden.