De kleutergroep

De kleutergroep is bedoeld voor alle kleuters die wat extra stimulans nodig hebben in hun ontwikkeling. Bij bijzonderheden op alle ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, motorisch, zintuigelijk, cognitief) kunnen zij terecht in deze groep.

U kunt onder andere denken aan kinderen die:
  • Nog jong zijn op een of meerdere ontwikkelingsgebieden;
  • Op sociaal gebied moeilijk mee kunnen met hun leeftijdsgenoten;
  • Op emotioneel gebied bijzonderheden laten zien zoals boos, angstig, ongeremd of juist teruggetrokken gedrag;
  • Motorisch onhandig of onzeker zijn;
  • Erg gevoelig zijn voor prikkels;
  • Moeite hebben hun ideeën om te zetten in handelen of (samen-)spel.
In de kleutergroep krijgen de kinderen speciale spelvormen aangeboden die hen extra stimuleren op de verschillende ontwikkelings gebieden. Bij deze spelvormen wordt gebruik gemaakt van muziek en ritme, dans en beweging, fijn, grof en sensomotorisch spel, fantasiespel en speciaal bewegingsmateriaal. Een ervaren psychomotorisch kindertherapeut geeft leiding aan deze groep en zorgt ervoor dat ieder kind met zijn specifieke vraag extra uitgedaagd en gestimuleerd wordt. Deze therapeut denkt ook mee in hoe ouders en/of de school een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun kleuter in het dagelijkse leven.

10 Bijeenkomsten
De groep bestaat uit maximaal 6 kleuters. Zij komen wekelijks bij elkaar onder leiding van een ervaren psychomotorisch kindertherapeut. Voorafgaand heeft de therapeut een (telefonisch) intakegesprek met de ouders. Na tien keer krijgen de ouders/verzorgers een kort verslag van de bevindingen van de bijeenkomsten. In overleg wordt dan besloten of het kind nog meer bijeenkomsten gaat volgen.

Wanneer
Op woensdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur.