Gezins-PMKT

In het ervaren, doen en ontdekken ligt de kracht van de PMKT. Als individu ontdek en ervaar je waar je krachten en mogelijkheden liggen. Ook als gezin, kijkend naar ieders ervaring en beleving daarbinnen, is het mogelijk vanuit het ervaren en bewegen therapie vorm te geven. Dit noemen we dan Gezins-PMKT; een vorm van ervaringsgerichte therapie voor gezinnen.
Binnen de Gezins-PMKT richten de bewegings-en lichaamsgerichte werkvormen zich vooral op:
  • Samenwerken (als een team, elkaar weer weten te benutten);
  • Samenspelen waarin gezinsthema’s aan bod komen: te denken valt aan weer meer plezier beleven samen, zicht krijgen op de posities van ouders-verzorgers, het oefenen van het stellen van grenzen, ontspanning in gezamenlijke activiteiten versterken, zicht krijgen op de aanwezig zijnde krachten van een gezin, werken aan niet helpende gezinspatronen en -rollen;
  • Werken aan de gehechtheid binnen de gezinsrelaties en deze versterken;
  • Werken aan het onderling vertrouwen en het begrip vergroten voor elkaars belevingswereld;
  • Het versterken van de emotionele binding met elkaar;
  • Het weer meer samen vinden van oplossingen.

Gezins-PMKT heeft als kracht dat het gezin niet zozeer hoeft te praten over de ervaren problemen en de zorgen die er zijn, maar vooral met elkaar in beweging komen. Het weer in beweging komen kan bijdragen aan een meer betekenisvolle context voor het gezin, waarin het vertrouwen in de individu en elkaar versterkt wordt. Het (probleem)gedrag van kind-de jongere wordt bekeken als iets gezamenlijks, waardoor begrip en verbinding toeneemt. Verbinding en authenticiteit van het gezin, wat in elke sessie centraal staat, is daarbij een mooie leidraad. Het in beweging komen kan via allerhande sport- en spelactiviteiten in de oefenzaal, maar kan ook via (kleinere) creatieve werkvormen die passen bij het gezin.
Binnen Centrum Le Bon Départ wordt Gezins-PMKT gezien als een specifieke vorm van systeemtherapie. Het wordt dan ook bij voorkeur gezamenlijk gegeven door een systeemtherapeut en een psychomotorisch therapeut.