EMDR

Mensen kunnen in hun leven gebeurtenissen meemaken die ingrijpende beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Het merendeel die getroffen wordt, ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij sommigen lukt dat niet zo goed en ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Vaak ervaren deze mensen herhaalde, opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Ook klachten als schrik- en vermijdingsreacties kunnen voorkomen.

Wanneer mensen deze klachten ervaren, wordt er gesproken van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm die in eerste instantie bedoeld is voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. En de therapeut helpt dan de cliënt om de heftige emoties die nog bij de herinnering aanwezig zijn te verwerken met als doel dat de klachten verminderen of verdwijnen. EMDR werkt ook heel goed bij andere problemen zoals: negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, depressie, onbegrepen pijn- en lichamelijke klachten, fobie, stress, burn-out of angst/paniek.

EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden, adolescenten en volwassen. Wanneer een kind jonger dan 4 is krijgen de ouders en/of verzorgers een belangrijke rol in de behandeling. De EMDR-therapie werkt snel en heeft een blijvend resultaat.

Hieronder kun je een filmpje bekijken waarin uitgelegd wordt hoe EMDR werkt. Wanneer deze therapievorm passend is voor uw klacht, zal de EMDR-therapeut in het kennismakingsgesprek meer vertellen over deze therapievorm.